मुख्य बाजार आवार


विभागनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे


अनु विभागाचे नाव काम काजास सुरवात एकूण क्षेत्र एकर मध्ये एकूण गाळे / भूखंड कामकाजाची वेळ साप्ताहिक सुट्टी
गुळ भुसार विभाग १९५९ १२५ ७२४ स.१० ते सा. ८ रविवार
फळे भाजीपाला १९७६ २५ ९१४ प.५ ते साय.९ शनिवार
केळी बाजार १९८० ६० स.८ ते ३ शनिवार
फुलांचा बाजार १९९० २० गुंठे ९२ स.७ ते ३ नाही
जनावरांचा बाजार १९७२ ३ एकर - स.७ ते. दू ३ फक्त बुधवार व रविवार चालू -

मुख्य बाजार आवारात सर्वसाधारणपणे होणारी आवक क्विंटलमध्ये –


अनु तपशील दररोज येणारी वाहने एकूण वाहने होणारी आवक क्विंटलमध्ये अंदाज़े
ट्रक ट्रॅक्टर टेम्पो
तरकारी विभाग २५ ७०
फळे विभाग १६ - १८
कांदा बटाटा विभाग ११२ २०
गुळ भुसार विभाग १०२ - ५२
एकूण २५५ १० १६०

© | कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती | All rights reserved | Website Design by Sujatha Tech Solutions