बाजारभाव - शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी) (Sunday, 23 Aug, 2020)


 

अनु

कोड नं.

शेतिमाल

परिमाण

आवक

किमान

कमाल

1

2001

भेंडी

क्विंटल

257

Rs. 1500/-

Rs. 2500/-

2

2002

गवार

क्विंटल

167

Rs. 2000/-

Rs. 4000/-

3

2003

टोमॅटो

क्विंटल

1351

Rs. 800/-

Rs. 1500/-

4

2004

मटार

क्विंटल

78

Rs. 4500/-

Rs. 10000/-

5

2005

घेवडा

क्विंटल

263

Rs. 1200/-

Rs. 4000/-

6

2006

दोडका

क्विंटल

146

Rs. 1500/-

Rs. 3000/-

7

2007

हि.मिरची

क्विंटल

599

Rs. 1800/-

Rs. 3000/-

8

2008

दुधीभोपळा

क्विंटल

179

Rs. 1000/-

Rs. 1500/-

9

2009

भु. शेंग

क्विंटल

 

 

 

10

2010

काकडी

क्विंटल

473

Rs. 1000/-

Rs. 2000/-

11

2011

कारली

क्विंटल

129

Rs. 1500/-

Rs. 2500/-

12

2012

डांगर

क्विंटल

143

Rs. 1500/-

Rs. 2500/-

13

2013

गाजर

क्विंटल

548

Rs. 800/-

Rs. 1500/-

14

2014

पापडी

क्विंटल

2

Rs. 1500/-

Rs. 4000/-

15

2015

पडवळ

क्विंटल

111

Rs. 1500/-

Rs. 2000/-

16

2016

फ्लॉवर

क्विंटल

586

Rs. 1000/-

Rs. 4000/-

17

2017

कोबी

क्विंटल

660

Rs. 500/-

Rs. 1200/-

18

2018

वांगी

क्विंटल

406

Rs. 1500/-

Rs. 3000/-

19

2019

ढोबळी

क्विंटल

394

Rs. 1500/-

Rs. 2500/-

20

2020

सुरण

क्विंटल

21

Rs. 2000/-

Rs. 2500/-

21

2021

तोंडली

क्विंटल

24

Rs. 1500/-

Rs. 3000/-

22

2022

बीट

क्विंटल

54

Rs. 500/-

Rs. 1400/-

23

2023

कोहळा

क्विंटल

 

 

 

24

2024

पावटा

क्विंटल

118

Rs. 2000/-

Rs. 3000/-

25

2025

वाल

क्विंटल

21

Rs. 1500/-

Rs. 4000/-

26

2026

वालवर

क्विंटल

22

Rs. 1500/-

Rs. 4000/-

27

2027

शेवगा

क्विंटल

139

Rs. 4000/-

Rs. 5000/-

28

2028

कैरी

क्विंटल

3

Rs. 2500/-

Rs. 3500/-

29

2029

ढेमसा

क्विंटल

 

 

 

30

2030

नवलकोल

क्विंटल

 

 

 

31

2031

डबलबी

क्विंटल

 

 

 

32

2032

चवळी

क्विंटल

26

Rs. 1200/-

Rs. 3000/-

33

2033

रताळी

क्विंटल

 

 

 

34

2034

फणस

क्विंटल

 

 

 

35

2035

परवल

क्विंटल

95

Rs. 1200/-

Rs. 3000/-

36

2036

घोसाळी

क्विंटल

34

Rs. 1500/-

Rs. 3000/-

37

2037

कडीपत्ता

क्विंटल

 

 

 

38

2038

केळी

क्विंटल

 

 

 

39

2039

डिंग्री

क्विंटल

 

 

 

40

2040

आरवी

क्विंटल

7

Rs. 2000/-

Rs. 3000/-

41

2041

भावनगरी

क्विंटल

 

 

 

42

2042

ङफऴ

क्विंटल

 

 

 

43

2043

मोगरी

क्विंटल

 

 

 

© | कृषि उत्पन्न बाजार समिती, बारामती | All rights reserved | Website Design by Sujatha Tech Solutions